PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE - 19.09-26.09
Medjugorje - miejsce codziennych objawień Matki Bożej
Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.
Wakacje i modlitwa
Święty Antoni - módl się za nami.
Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę...

LIST O MĘCZENNIKACH PERUWIAŃSKICH

 KONFERENCJA WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

LIST O MĘCZENNIKACH PERUWIAŃSKICH

XIX  niedziela zwykła – 9 sierpnia 2015 r.

Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie

Niedzielna Eucharystia jest darem miłości Boga. On sam karmi nas bogactwem swego Słowa. On sam daje nam swego Syna, który jest chlebem życia. Słowa Jezusa, które brzmią w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii według Św. Jana ciągle zadziwiają swoim radykalizmem: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6, 51). To jest radykalizm miłości. Bóg nie waha się oddać człowiekowi wszystkiego w Chrystusie. Jego Syn nie tylko umiera za nas na Krzyżu. Staje się także naszym pokarmem. Zawsze gdy przystępujemy do Komunii, jesteśmy obdarowani żywą obecnością Syna. Przyjmując go do serca otrzymujemy nowe życie.

 

 

Czytaj więcej »

Prezydium KEP po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o “in vitro”

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało Komunikat po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury “in vitro”, w którym wyraża najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból z powodu tej decyzji. “W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody ‘in vitro’ i zachęcają małżonków do szukania godziwych z punktu widzenia moralnego metod leczenia niepłodności.

Czytaj więcej »

Wspomnienie Św. Krzysztofa – PATRONA KIEROWÓW

Święty Krzysztof

Wydarzenie to jest związane ze zwyczajem błogosławienia samochodów, którego udzielimy na najbliższą niedzielę, t.j. dn. 26 lipca b.r. Obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych będzie miał miejsce na parkingu  przed kościołem i nastąpi po wszystkich Mszach Świętych.

Wakacje i modlitwa

Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji obowiązuje nas także uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., osobista modlitwa, zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych.

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy życzymy, aby był to czas wypoczynku i rekreacji a także pogłębiania naszych relacji z Bogiem na tle piękna przyrody. Nie zapominajmy również o tych, którzy w te dni ciężko pracują, niech Błogosławieństwo Boże będzie dla nich siłą i ochłodą w trudzie.