Kancelaria

KANCELARIA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK – 15:00 – 17:00

ŚRODA – 15:00 – 17:00

SOBOTA – 9:00 – 12:00

WEZWANIA DO CHOREGO O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY !

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST
 • Akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
BIERZMOWANIE
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
I -sza KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka.
MAŁŻEŃSTWO
 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
POGRZEB KATOLICKI
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).