PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE - 19.09-26.09
Medjugorje - miejsce codziennych objawień Matki Bożej
Wakacje i modlitwa
Święty Antoni - módl się za nami.
Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę...