Wielki Czwartek
Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 17 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego...
Wielki Piątek
Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków...
Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym...
"Bądź z Jezusem 15 na 15"
Serdecznie zapraszamy na spotkania formacyjno-modlitewne - Bądź z Jezusem 15 na 15. Kolejne spotkanie odbędzie się 28 kwietnia.

Spowiedź

Spowiedź Święta: przed każdą Mszą Świętą.

Przed przystąpieniem do skaramentu pokuty pamiętajmy o 5 warunkach dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK 1491), sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są:

  1. Żal za grzechy.
  2. Spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem.
  3. Postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

„Sakrament Spowiedzi trzeba pokochać, a Jezusowi zaufać, jak komuś, kto jest w stanie uleczyć bolące miejsca…”