Spowiedź

Spowiedź Święta: przed każdą Mszą Świętą.

Przed przystąpieniem do skaramentu pokuty pamiętajmy o 5 warunkach dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK 1491), sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są:

  1. Żal za grzechy.
  2. Spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem.
  3. Postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

“Sakrament Spowiedzi trzeba pokochać, a Jezusowi zaufać, jak komuś, kto jest w stanie uleczyć bolące miejsca…”